December 15, 2012

تولدی دوباره برای وبلاگم


سالهاست که مطلبی در وبلاگم ننوشته ام.  دوستانی که به یاد دارند، من وبلاگ فعالی به زبان انگلیسی زیر نام خودم همینجا داشتم که در سالهای  ۲۰۰۳-۲۰۰۵ مطالبی  سیاسی یا اجتماعی درباره ایران برای انگلیسی زبانان  مینوشتم.
  از شروع کار روی کتابم، وبلاگ را کنار گذاشتم وامروز با انتشار کتاب،  در صدد این هستم که این وبلاگ را ، این بار به زبان فارسی ، دوباره آغاز کنم.  مقالاتی هم به زبان انگلیسی خواهم نوشت که در جایگاههای دیگری  آن را خواهم گذاشت.

لازم  است  در مورد انقلاب نوروزی، برای کسانی که به زبان انگلیسی تسلط ندارند یا به کتاب دسترسی ندارند، توضیحات بیشتری داده شود .  با مرور زمان ، من از این وبلاگ ، تویتر، و فیسبوک استفاده خواهم کرد تا  توضیحات بیشتر  بدهم.  بطور بسیار خلاصه، انقلاب نوروزی، یک مبارزه سیاسیست بر اساس فلسفه خشونت پرهیزی و با میثاق خشونت پرهیزی.  جهت اطلاع  کسانی هم که آشنا نیستند، خشونت پرهیزی واژه ای  است که گاندی بوجود آورد و امروز به عنوان بزرگترین فیلسوف و یا معلم آن میباشد که  بزرگان دیگری هم در قرن بیستم به تئوری و فلسفه آن اضافه کردند.

 برای  کسانی که به نحوه  مبارزه بی خشونت  علاقه دارند ، پیشنهاد میکنم که ادبیات خشونت پرهیزی ونحوه  استراتژی مبارزات بی خشونت جین شارپ را که به فارسی ترجمه شده و روی اینترنت در دسترس است مرور کنند. 

من از طریق کتاب، تویتر، فیسبوک و این وبلاگ سعی خواهم کرد که با مرور زمان هر چه در توان ام است در جهت  توضیحات بیشتری در مورد انقلاب نوروزی و نافرمانی  مدنی در جشنهای ملی انجام دهم.

No comments: