May 25, 2013

گام به گام با خبر در تلویزیون اندیشه

آقای رضا گوهرزاد، تهیه کننده و مجری برنامه گام به گام با خبر در تلویزیون اندیشه، در مصاحبه ای که با دکتر کوروش عرفانی و دکتر امیر فصیحی در باره دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران داشت، نظر آنان در باره رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی از طرف شورای نگهبان و عواقب و حوادث بعد از آن را جویا شد.

No comments: